Giáo Dục

20. Cuộc Sống Trong Một Tương Lai Hậu-Thể Chế

By 20/11/2016 No Comments

Trong Nền văn minh, cuốn sách đột phá của Niall Ferguson về sự lên ngôi (và sụp đổ) của Nền văn minh phương Tây, ông đưa ra trường hợp rằng bốn trăm năm thống trị của phương Tây chủ yếu là do sáu thể chế được xây dựng qua thời gian – không phải những con người tuyệt vời, hoặc sự ngẫu nhiên của thời tiết hoặc địa lý, mà là những lợi thế thể chế có tính đòn bẩy cao và bền lâu vốn đã cho phép chúng ta phát triển và thịnh vượng.

Cạnh tranh, phương pháp khoa học, quyền sở hữu tài sản, y học, tiêu dùng, và việc làm đều là những ý tưởng mới toanh, được đưa vào thực tiễn rồi sau đó được mài dũa theo thời gian. Kết quả của cơ sở hạ tầng này là sự liên kết của các thể chế và đầu ra cho phép chúng ta sống trong thế giới ta cho là hiển nhiên hôm nay.

Thời đại công nghiệp là ví dụ rõ ràng nhất. Một khi khuôn mẫu đã được thiết lập cho các nhà máy nâng cao năng suất, tạo ra lợi nhuận, thì công việc của hàng triệu người có thể được phối hợp và sự giàu có sẽ được tạo ra.

Thế kỷ tiếp theo cung cấp ít hơn thể chế lâu bền mới (chúng ta đang nhìn thấy cả tổ chức tín ngưỡng và cơ sở công nghiệp phai nhạt dần), thay vào đó là các tổ chức vi mô, với lãnh đạo cá nhân, với công việc đòn bẩy của một đội ngũ sáng tạo nhỏ thay đổi mọi thứ vượt xa so với trong quá khứ Sáu yếu tố cơ bản được cho là hiển nhiên khi chúng ta xây dựng một nền kinh tế và một thế giới mới lên trên chúng.

Được khuếch đại bởi Web và cuộc cách mạng kết nối, loài người không còn được tưởng thưởng nhiều nhất cho công việc bình thường phục tùng. Thay vào đó, thế giới hỗn loạn của chúng ta mở ra cho công việc của những cá nhân đam mê, có ý định khắc nên con đường của riêng họ.

Đó là công việc mới của nhà trường. Không phải đưa bản đồ cho những người sẵn sàng đi theo nó, mà là khắc sâu sự lãnh đạo và không ngừng nghỉ vào một thế hệ mới.