Giáo Dục

52. Cuộc Đua Đến Đỉnh (Và Lựa Chọn Khác)

By 05/03/2017 No Comments

Cuộc tranh luận thực sự nếu bạn là một người lao động là: Bạn có muốn một công việc mà người ta sẽ nhớ bạn nếu bạn ra đi, một công việc chỉ duy nhất bạn có thể làm, một công việc mà bạn được trả tiền để mang chính bạn (cái tôi đích thực của bạn) đến chỗ làm? Bởi vì những công việc đó đang có. Thực tế là không có thất nghiệp nào ở lĩnh vực đó.

HAY bạn muốn một công việc nơi bạn chạy đua xuống đáy – nơi việc của bạn là làm việc của bạn, làm điều bạn được bảo, và chờ đợi người chủ chọn bạn?

Nhà trường rõ ràng được tổ chức xung quanh cuộc đua thứ hai. Và vấn đề với cuộc đua xuống đáy là bạn có thể giành chiến thắng. Là người giỏi nhất trong đám đông vâng lời là một vị trí an toàn (cho bây giờ). Nhưng còn lại? Không nhiều lắm.