Giáo Dục

22.Cuộc Cách Mạng Kết Nối Đã Đến

By 26/11/2016 No Comments

Gọi đây là cuộc cách mạng Internet là đánh giá thấp khoảnh khắc này. Thực ra, thời đại đánh dấu sự kết thúc của kỉ nguyên công nghiệp và khởi đầu một cái gì đó mới cuối cùng cũng là về sự kết nối.

Các cuộc cách mạng công nghiệp không phải về phát minh sự sản xuất, mà về việc phóng đại nó đến điểm mà nó thay đổi tất cả mọi thứ. Và cuộc cách mạng kết nối dĩ nhiên không phát minh ra kết nối, mà phóng đại nó để trở thành lực lượng chủ đạo trong nền kinh tế của chúng ta.

Kết nối người này với người kia.

Kết nối người tìm kiếm với dữ liệu.

Kết nối các doanh nghiệp với nhau.

Kết nối các nhóm bao gồm những cá nhân tương đồng về tư duy thành các tổ chức lớn hơn, hiệu quả hơn.

Kết nối máy móc với nhau và kết quả là tạo giá trị.

Trong cuộc cách mạng kết nối, giá trị không được tạo ra bằng cách tăng năng suất của những người sản xuất một hàng hóa hay dịch vụ. Giá trị được tạo ra bằng cách kết nối người mua với người bán, nhà sản xuất với người tiêu dùng, và những người đầy đam mê với nhau.

Sẽ khó nắm bắt được việc tạo ra giá trị ‘siêu cấp’ này nếu bạn đã quen đo lường doanh thu trên mỗi mét vuông hoặc đơn vị được sản xuất trên mỗi giờ. Dù vậy nhưng trong thực tế, sự kết nối dẫn đến một sự gia tăng đặc biệt về năng suất, hiệu suất và tác động.

Trong thế giới được kết nối, danh tiếng có giá trị hơn điểm kiểm tra. Khả năng truy cập dữ liệu có nghĩa dữ liệu không còn là phần có giá trị; việc xử lý mới quan trọng. Trên hết là, thế giới được kết nối tưởng thưởng những người với mong muốn không ngăn được để chế tạo và lãnh đạo và có ý nghĩa.

Trong thế giới tiền-kết-nối, thông tin thật khan hiếm, và tích trữ nó thì thông minh. Thông tin cần được xử lý một cách độc lập, bởi cá nhân. Sau giờ học chỉ có đơn độc mình bạn.

Trong thế giới kết nối, tất cả các sự khan hiếm đó được thay thế bởi sự dồi dào – một sự dồi dào thông tin, mạng lưới, và tương tác.