Giáo Dục

5. Cột A và cột B

By 06/10/2016 No Comments

Nhận thức

Quan tâm

Tận tụy

Sáng tạo

Thiết lập mục tiêu

Thật thà

Ứng biến

Nhạy bén

Độc lập

Hiểu biết

Chủ động

Đổi mới

Sáng suốt

Dẫn đầu

Chiến lược

Giúp đỡ ———————————- >

hoặc

Biết vâng lời

Bạn chọn cột nào? Bạn muốn làm việc cho ai hoặc làm việc bên cạnh ai? Bạn muốn thuê ai? Bạn muốn bác sĩ nào chữa cho bạn? Bạn muốn sống với ai?

Câu hỏi cuối cùng: Nếu bạn tổ chức một chương trình nghìn tỷ đô-la, mười sáu năm truyền dạy để cho ra thế hệ tiếp theo của xã hội chúng ta, bạn sẽ xây dựng nó theo cột nào?

Đây là một bài diễn văn khoa trương hơn là một cuốn sách. Nó được viết cho thanh thiếu niên, cha mẹ của em và giáo viên của em. Nó được viết cho những người chủ và cho những người làm việc cho những người chủ đó. Và nó được viết cho những ai đã nộp thuế, đã đến một cuộc họp hội đồng nhà trường, đã đăng kí học đại học, hoặc đã bầu cử.