Giáo Dục

58. Chu Kỳ Đạo Đức Của Việc Làm Tốt

By 24/03/2017 No Comments

Các việc làm công nghiệp không còn tạo ra việc làm công nghiệp mới ở nước ta. Sự dư thừa người lao động theo giờ vâng lời dẫn đến tình trạng thất nghiệp, chứ không thêm nhiều nhà máy.

Mặt khác, các công việc sáng tạo dẫn đến nhiều việc làm sáng tạo hơn. Các cá nhân tự khởi nghiệp, tự chủ, và chủ động trong công việc thường khởi xướng các dự án mới cần lao động mới. Theo ý kiến của tôi, vai trò “người sáng tạo công việc” đã bị chính trị hóa bây giờ không liên quan gì đến việc cắt giảm thuế mà liên quan đến những người được đào tạo để có can đảm giơ tay và nói, “Tôi sẽ khởi nghiệp.”

Một nền kinh tế giậm chân tại chỗ cần nhiều hơn các nhà phát minh, nhà khoa học, nhà thám hiểm, và các nghệ sĩ. Bởi vì đó là những người mở cửa cho những người khác.