Giáo Dục

98. Cái Giá Của Thất Bại Đã Thay Đổi

By 05/07/2017 No Comments

Trong một bối cảnh công nghiệp, sự thất bại có thể là chết người-đối với công nhân hay tuyến dưới cùng.

Nếu chúng ta đang xây dựng một nhà máy lớn, tòa nhà không thể đổ xuống. Nếu chúng ta đang mang theo 10.000 pound quặng, ta cần phải di chuyển nó theo cách đúng ngay lần đầu. Nếu chúng ta đang thay đổi các điều kiện pháp lý cho một ngàn chính sách bảo hiểm nhân thọ, chúng ta không đủ khả năng khởi kiện tố tụng tập thể  nếu ta làm sai.

Lưu ý.

Nhưng nếu chúng ta buôn bán các giả thuyết trong một đột phá khoa học mới, tất nhiên chúng ta phải là sai trước khi ta có thể đúng. Nếu ta phát minh ra một mô hình kinh doanh mới hay viết một bản nhạc mới hay thử nghiệm với những cách mới để tăng năng suất của một chiến dịch email, tất nhiên chúng ta phải sẵn sàng sai.

Nếu thất bại không phải là một lựa chọn, thì cũng không phải thành công.

Nguồn cải tiến duy nhất là những nghệ sĩ sẵn sàng sai lầm một cách hữu ích. Một tác dụng tuyệt vời của kinh tế kết nối là đem lại cùng nhau những vòng tròn của những người thách thức người khác để ngày càng sai hơn-đến khi chúng ta tìm thấy cái đúng.

Điều đó là cốt lõi của câu hỏi trạm xăng: khám phá liệu người bạn đang phỏng vấn có thoải mái làm sai, thoải mái diễn đạt một lý thuyết và sau đó kiểm chứng nó, ngay ở đó và sau đó. Thay vì sự chắc chắn và bằng chứng và sự đảm bảo, tương lai của chúng ta là nghi ngờ và logic mờ và kiểm tra.

Chúng tôi có thể (và phải) dạy các kỹ năng này, bắt đầu với trẻ hạnh phúc khi xây các tòa tháp từ các khối (Và xem chúng đổ xuống) và tiếp tục với các học viên thậm chí không bao giờ cân nhắc việc mua một tài liệu để tránh một bài tiểu luận ở cao đẳng.