Giáo Dục

125. Cái Bẫy Đại Học – Nổi Tiếng

By 12/08/2017 No Comments

Hãy dành thời gian quanh thanh thiếu niên ngoại ô và cha mẹ của họ, và rất nhanh cuộc thảo luận sẽ nhất định hướng đến quan niệm về đi đến một “trường đại học tốt.”

Harvard, tất nhiên, là một trường đại học tốt. Yale cũng vậy. Thêm vào danh sách các trường như Notre Dame và Middlebury.

Làm thế nào chúng ta biết rằng các trường này tốt?

Nếu bạn hỏi tôi có phải một chiếc Mercedes là một chiếc xe tốt so với, nói, một chiếc Buick, bởi hầu hết các thước đo chúng ta có thể đồng ý rằng câu trả lời là có. Không phải vì sự nổi tiếng hay quảng cáo, mà vì kinh nghiệm thực lái chiếc xe, độ bền, an toàn – nhiều trong những điều chúng ta mua một chiếc xe vì.

Những người đang chọn các trường đại học, dù vậy, những phụ huynh và học viên sắp sửa đầu tư bốn năm và gần một phần tư triệu đô-la- họ đang căn cứ lựa chọn này vào điều gì? Họ có bất kỳ dữ liệu nào về hạnh phúc lâu dài của các cử nhân không?

Những trường này không nhất thiết là tốt. Họ nổi tiếng.

Loren Pope, cựu biên tập giáo dục tại New York Times, đã chỉ ra rằng các trường đại học như Hiram Hope và Eckerd là trường thực sự tốt hơn, trừ khi mục tiêu là để tìm thấy một tên thương hiệu mà sẽ gây ấn tượng với những người ở các câu lạc bộ nông thôn. Cuốn sách đột phá của ông, Cao Đẳng mà Thay Đổi Cuộc Đời, kết hợp nghiên cứu nghiêm ngặt với một niềm đam mê để gỡ mặt nạ của sự quá đề cao bất thường các đại học nổi tiếng.

Nếu đại học được cho là giống như trường trung học nhưng với nhiều bên hơn, một trường đại học nổi tiếng là chính xác những gì cha mẹ nên tìm kiếm. Nếu chúng ta xem mục đích của đại học là một bước đệm, một bước giúp bạn nhảy khỏi dòng kẻ khi tìm kiếm một công việc tốt, thì một trường đại học nổi tiếng là con đường để đi. Dòng kẻ cho những công việc tốt đó dài, và một lợi ích đáng kể của một trường đại học nổi tiếng là nhiều hơn mê tín – liên quan đến danh tiếng đó có thể giúp bạn có một công việc đầu tiên tốt hơn.

Một trường đại học nổi tiếng có thể không cung cấp một nền giáo dục mà mang tính biến đổi đối với học viên, nhưng nếu đó không phải là những gì bạn đang tìm kiếm, bạn cũng có thể mua một tên thương hiệu giá trị mà các cựu sinh viên có thể sử dụng suốt phần đời còn lại của anh ấy.

Nhưng đó là tất cả những gì bạn đang nhận được? Nếu cơ chế phân loại các trường đại học là tất cả những gì được cung cấp, bốn năm dành cho nơi này hoàn toàn đắt đỏ.

Hóa ra những sinh viên đăng ký vào Harvard và đậu nhưng không đi thì thành công và ít nhất là hạnh phúc trong suốt cuộc sống của họ như những người đã vào học. Hãy cố tưởng tượng bất kỳ sự đầu tư có thương hiệu khác ở quy mô đó mà mang lại ít.

Steve Jobs và Bill Gates đều bỏ đại học (một trường nổi tiếng hơn những trường khác). Hóa ra đậu vào là đủ để cho họ một sự gia tăng uy tín.

Các đại học nổi tiếng là một phần của các hệ thống nhãn hiệu và xếp hạng, nhưng hầu như không liên quan đến giáo dục được truyền đi hoặc tác động lâu dài của giáo dục được nhận. Nếu bạn cần nhãn hiệu để thực hiện mục tiêu của bạn, hãy lấy nhãn. Dù bằng cách nào, chúng ta nên làm để giữ cao đẳng đến một tiêu chuẩn cao hơn nhiều khi nói đến giáo dục mang tính biến đổi.

Đối với những người bắt đầu, dù vậy, bắt đầu sử dụng từ “nổi tiếng” khi bản năng của bạn nói “tốt”.