Giáo Dục

43. Cách Không Dạy Một Người Thành Một Người Hâm Mộ Bóng Chày

By 28/01/2017 No Comments

Dạy lịch sử của bóng chày, bắt đầu với Abne Doubleday và tác động của môn Crích-kê và chủ nghĩa đế quốc. Làm một bài kiểm tra.

Bắt đầu với các giải đấu Negro và các đội lưu đấu đầu tiên, chỉ định học viên ghi nhớ sự kiện và số liệu về mỗi cầu thủ. Làm một bài kiểm tra.

Xếp hạng lớp học trên việc ai đã làm tốt ở hai bài kiểm tra đầu tiên, và cho những học sinh đó ghi nhớ càng nhiều số liệu thống kê về các cầu thủ bóng chày hơn. Đảm bảo chia thời gian bằng nhau với cầu thủ tại Nhật Bản và Cộng hòa Dominica. Gửi các học sinh đã không làm tốt bằng để học với một giáo viên kém hơn, nhưng giao cho họ phần việc tương tự, chỉ khác là trong vòng một khung thời gian dài hơn. Làm một bài kiểm tra.

Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tổ chức một chuyến đi thực tế và đến xem một trận bóng chày. Hãy chắc chắn rằng không ai có thời gian vui vẻ.

Nếu có thời gian, hãy để trẻ ném một quả bóng chày trong giờ giải lao.

Rõ ràng, có rất nhiều trẻ em (và người lớn) biết nhiều về bóng chày hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Và không ai trong số họ đã học được điều đó theo cách này.

Giải pháp công nghiệp hóa, mở rộng được, kiểm chứng được gần như không bao giờ là cách tốt nhất để tạo ra sự học tập phi thường.