Giáo Dục

96. Các Công Ty Lớn Không Còn Tạo Ra Công Việc

By 03/07/2017 No Comments

Apple vừa xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại Malden, Bắc Carolina. Kiểu phát triển nhà máy đó đã có thể mang lại một ngàn hay năm ngàn việc làm cho một thị trấn chỉ ba mươi năm về trước. Tổng số việc làm tại trung tâm dữ liệu đó? Năm mươi.

Các công ty lớn không còn là cỗ máy tạo việc làm. Dù sao đi nữa, chúng cũng không tạo ra các công việc tốt.

Tuy nhiên, điều trung tâm dữ liệu làm, là tạo cơ hội cho một ngàn hay mười ngàn cá nhân phát minh ra việc làm mới, phong trào mới, và các công nghệ mới như một kết quả của các công cụ và công nghệ mà có thể được xây dựng dựa trên nó.

Có một cuộc chạy đua để xây dựng một cơ sở hạ tầng cắm-là-chạy. Các công ty như Amazon và Apple và những công ty khác đang đặt nền móng cho một thế hệ sáng tạo công việc-nhưng không phải độc quyền bởi các công ty lớn. Thay vào đó, họ tạo ra một môi trường mà những người như bạn có thể tạo ra việc làm.

Hãy chọn chính mình.