Giáo Dục

92. Bởi Vì Hay Mặc Dù?

By 29/06/2017 No Comments

Đó là câu hỏi then chốt trong câu chuyện của Katherine Bomkamp và của rất nhiều đứa trẻ cuối cùng đã tạo được sự khác biệt khác.

Có phải họ đạt đến mức thành tựu và đóng góp của họ bởi những gì họ được dạy ở trường, hay mặc dù nó?

Câu hỏi đó nên được hỏi hàng ngày, trong mỗi lớp học và tại mỗi cuộc họp hội đồng nhà trường. Câu trả lời là hầu như luôn là “cả hai”, nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu ta phóng đại mặt tích cực đó của đẳng thức đó.