Giáo Dục

82. “Ai Đó Trước Tôi Đã Làm Hư Chúng”

By 18/06/2017 No Comments

Trong phòng chờ của giáo viên, bạn sẽ không phải ngồi lâu trước khi nghe thấy tiếng than vãn của giáo viên về những học viên không hoàn hảo. Chúng dường như được gửi cho ông trong tình trạng bị hư hại, mất đi sự thích thú, hứng khởi hay nhanh trí.

Nguyên nhân có lẽ là người phụ huynh không đủ quan tâm để nói chuyện tròn câu hoặc dọn một bữa sáng ngon lành. Người có ngữ giọng đặc biệt đó. Hoặc người giáo viên năm trước hoặc năm trước đó đã không chuẩn bị thỏa đáng những kiến thức cơ bản mà người học viên cần bây giờ.

Và người chủ cũng cảm thấy như vậy đối với những nhân viên vào làm việc nhưng lại thiếu sự huấn luyện thích đáng. Chúng ta đang xem thường nghề dạy học và huấn luyện khi ta khăng khăng rằng người trước mặt chúng ta không có tài năng hoặc nền tảng hoặc gen để vượt trội.

Trong một thị trường đông đúc, việc người ta chọn một người ra vẻ sẽ trả nhiều hơn để đổi lấy thời gian và tiền bạc của chúng ta không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy mà các cán bộ tuyển sinh tìm kiếm người tài, và những người tuyển dụng cho các tập đoàn cũng làm vậy. Việc chọn trước những người kiệt xuất, lôi cuốn, và có năng khiếu rõ ràng có thể là một chiến lược ngắn hạn thông minh, nhưng nó hành hạ những người còn lại, và xã hội nói chung.

Bây giờ, cơ hội cho giáo dục rộng khắp và cải thiện kỹ năng to lớn hơn bao giờ hết. Khi chúng ta có thể cung cấp các bài giảng và bài học bằng kỹ thuật số, trên quy mô lớn, gần như miễn phí, điều duy nhất cản chúng ta lại là hiện trạng (và niềm tin của chúng ta về tính vĩnh cửu của hiện trạng).

Trường học thực hiện chức năng thực sự khi nó kích hoạt một niềm đam mê học tập suốt đời, không phải khi nó thiết lập ranh giới cố định cho một lớp học ưu tú.