Giáo Dục

33. Ai Sẽ Dạy Lòng Dũng Cảm?

By 29/12/2016 No Comments

Bản chất của cuộc cách mạng kết nối là nó tưởng thưởng cho những người nào kết nối, nổi bật, và biết nắm bắt những gì có cảm giác cơ hội.

Mạo hiểm có thể được dạy không? Tất nhiên là được. Nó được dạy bởi những người hướng dẫn, bởi cha mẹ, bởi các giáo viên dạy nhạc giỏi, và bởi cuộc sống.

Tại sao nó không được dạy hàng ngày ở nơi chúng ta gửi con em đến?

Sự dũng cảm trong trường bị trừng phạt thay vì được tưởng thưởng. Toàn thể thể chế được tổ chức nhằm tránh các hành động dũng cảm cá nhân, và lần này đến lần khác chúng ta nghe những người đã làm nên sự khác biệt kể ta nghe rằng họ trở nên dũng cảm bất chấp, chứ không phải nhờ vào trường học.

Trường Kinh Doanh Harvard đào tạo số nhà tư vấn quản lý nhiều hơn gấp nhiều lần so với doanh nhân khởi nghiệp thành công. Ralph Lauren, David Geffen và Ted Turner đều nghỉ học vì họ cảm thấy những thách thức thực sự nằm ở chỗ khác.