NGỪNG

TRỘM

ƯỚC MƠ

(Nhà Trường Để Làm Gì?)

Đọc Sách

18/07/2017

104. Tình Huống

17/07/2017

103. Khó Từ Bỏ

16/07/2017

102. Những Thành Công Lớn Nhất Trong Lịch Sử: Làm Suy Nhược Những Người Nệ Cổ

15/07/2017

101. Hai Kiểu Học

11/07/2017

100. Liệu Bất Kì Ai Cũng Có Thể Tạo Ra Âm Nhạc?

10/07/2017

99. “Thông Minh” Có Nghĩa Là Gì?

05/07/2017

98. Cái Giá Của Thất Bại Đã Thay Đổi

04/07/2017

97. Hiểu Câu Hỏi Trạm Xăng

03/07/2017

96. Các Công Ty Lớn Không Còn Tạo Ra Công Việc

02/07/2017

95. Sự Tan Rã Sắp Tới Trong Giáo Dục Đại Học (Theo Cách Nhìn Của Một Nhà Tiếp Thị)

01/07/2017

94. Trường Cao Đẳng Như Một Cơ Chế Xếp Hạng, Một Công Cụ Để Xếp Người Vào Những Cửa Chuồng Bồ Câu Có Hạn

30/06/2017

93. Trường Học Là Những Cỗ Máy Năng Lực Hay Người Duy Trì Lớp Học?

29/06/2017

92. Bởi Vì Hay Mặc Dù?

28/06/2017

91. Khao Khát Hiểu Hết Tất Cả

27/06/2017

90. Đọc Và Viết

26/06/2017

89. Sự Khan Hiếm Kĩ Sư

25/06/2017

88. Phục Tùng+ Năng Lực ≠ Đam Mê

24/06/2017

87. Trốn Tránh?

22/06/2017

86. “Thiếu Quyết Tâm Và Chú Ý”

21/06/2017

85. Điều Nào Đến Trước: Đam Mê Hay Năng Lực?

“Nếu bạn không đánh giá thấp tôi,

Tôi sẽ không đánh giá thấp bạn.”

Bob Dylan

Dành tặng cho những giáo viên quan tâm đủ để thay đổi hệ thống, và cho những học sinh đủ dũng cảm để đứng dậy và cất tiếng.

Bắt Đầu

 

Bạn Đã Đọc Xong?

 

Share Cảm Nhận Học Gì Đó Mới